درمان پر کردن دندان چگونه است؟

هنگامی که دندانتان دچار پوسیدگی شده و سوراخ می‌شود، باید دندانتان را با مواد مخصوصی پر کنید. برای پر کردن دندان از مواد مختلفی ممکن است استفاده شود که نوع آن بستگی به موقعیت دندان و ترجیح شخصی شما دارد. در اینجا با مراحل پرکردن دندان آشنا می‌شوید. مراحل پر کردن دندان ابتدا دندانپزشک با…